Style #2270   18K Gold
0.12 Dia.
Style #2271   18K Gold
0.08 Dia.
Style #2278   18K Gold
0.02 Dia.
Style #2279   18K Gold
0.06 Dia.
Style #2280   18K Gold
0.19 Dia.
Style #2286   18K Gold
0.38 Dia.
Style #2287   18K Gold
0.2 Dia.
Style #2927   18K Gold
1.282 Dia.
Style #2928   18K Gold
0.13 Dia.
Style #2932   18K Gold
0.21 Dia.
Style #2933   18K Gold
0.44 Dia.
Style #2940   18K Gold
0.15 Dia.
Style #2941   18K Gold
0.15 Dia.
Style #2943   18K Gold
0.12 Dia.
Style #2947   18K Gold
0.24 Dia.
Style #2966   18K Gold
0.18 Dia.
Style #2967   18K Gold
0.21 Dia.
Style #2970   18K Gold
0.08 Dia.
Style #2971   18K Gold
0.72 Dia.
Style #2973   18K Gold
0.43 Dia.
Style #3962   18K Gold
0.224 Dia.
Style #4246   18K Gold
0.44 Dia.
Style #4306   18K Gold
0.27 Dia.
Style #4307   18K Gold
0.182 Dia.
Style #4659   18K Gold
0.05 Dia.
Style #4751   18K Gold
0.05 Dia.
Style #5184   18K Gold
0.48 Dia.
Style #5190   18K Gold
0.02 Dia., 29 Rut. Qtz
Style #5191   18K Gold
0.08 Dia., 22 Rut. Qtz.
Style #5192   18K Gold
0.068 Dia., 12.8 Sm. Qtz.
Style #5193   18K Gold
0.164 Dia.
Style #5194   18K Gold
0.21 Dia., 53.5 Rut. Qtz.
Style #5195   18K Gold
0.09 Dia., 4.25 Qtz.
Style #5197   18K Gold
0.01 Dia.
Style #5198   18K Gold
0.06 Dia.
Style #5202   18K Gold
2.850 Dia.
Style #5206   18K Gold
0.12 Dia.
Style #5211   18K Gold
0.168 Dia.
Style #5215   18K Gold
0.204 Dia.
Style #5217   18K Gold
2.0 Rut. Qtz.
Style #5222   18K Gold
0.67 Dia.
Style #5227   18K Gold
0.54 Dia.
Style #5230   18K Gold
0.168 Dia.
Style #5234   18K Gold
0.468 Dia.
Style #5244   18K Gold
0.23 Dia., 10 Qtz.
Style #5245   18K Gold
0.58 Dia.
Style #5246   18K Gold
0.38 Dia.
Style #5247   18K Gold
0.16 Dia.
Style #5248   18K Gold
0.53 Dia.
Style #5249   18K Gold
0.05 Dia.
Style #5250   18K Gold
0.04 Dia.
Style #5251   18K Gold
0.2 Dia.
Style #5256   18K Gold
0.06 Dia.
Style #5257   18K Gold
0.05 Dia.
Style #5258   18K Gold
0.07 Dia.
Style #5259   18K Gold
0.06 Dia.
Style #5252   18K Gold
0.05 Dia.
Style #5253   18K Gold
0.12 Dia.
Style #5254   18K Gold
0.08 Dia.
Style #5255   18K Gold
0.12 Dia.
Style #5260   18K Gold
0.05 Dia.
Style #2970   18K Gold
0.08 Dia.
Style #5894   18K Gold
0.024 Dia.
Style #3965   18K Gold
1.108 Dia.
B R A Z I L I A N   1 8 K   G O L D   E A R R I N G S

Please Inquire to Vue Gallery, Sedona for prices. (928) 282 - 1575
RTG, Sedona: (928) 282-7130 . Vue Gallery, Sedona: (928) 282-1575 . RT Jewelry, Sedona: (928) 282-1506